5. Sınıf Fen Bilimleri Yıllık Planları

Her yıl özellikle öğretmenlerin evrak işlerini yürüttükleri seminer döneminde, yeni eğitim öğretim döneminde işlenecek kazanımların, yapılacak deneylerin, ilişkilendirilecek derslerin, yazılı sınav tarihleri ile çeşitli belirli gün ve hafta tarihlerinin yer aldığı bir plan tablosu hazırlanır. Bu tablo yıllık plan olarak da adlandırılır.

Yıllık plan içerisinde yer alan kazanımlar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenmiş olsa da gerek eğitim bölgesi koşulları gerekse okul kitabı yayın evlerinin farklı olmasından ötürü öğretmenlerce yeniden elden geçirilip düzenlenmektedir.

Sitemizde özellikle her eğitim öğretim yılının hemen başında yayımladığımız yıllık planlar özenle hazırlanıp, süreç içinde bir Fen Bilimleri öğretmeninin ihtiyacını karşılayacak bir şekilde yayımlanmaktadır. Aşağıda linki yer alan yıllık planını word formatında indirip, üzerinde kendi eğitim öğretim bölge ve imkanlarınıza göre düzenleme yapabilirsiniz.

2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı Müfredatında;

F.5.5.4.2.Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder.

*Tam gölge oluşumunda sadece cismin ve ışık kaynağının konumları ile gölgenin büyüklüğü arasındaki ilişki üzerinde durulur. kazanımı ve alt konusu eklenmiştir.

1. Not: Yeni müfredata, yıl içinde yapılan çalışmaların/uygulamaların bir bilim şenliği olarak öğrenciler tarafından son üç hafta sunulması eklenmiştir.

2. Not: Eski müfredatta sehven birinci ünite içinde bulunan “yıkıcı doğa olayları” konusu ise yeni müfredatta doğru yerine yani altıncı üniteye taşınmıştır.

Bunlar dışında geçen yılki programda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.