Veli Toplantı Tutanakları

İlkokullarda sınıf öğretmenleri, ortaokul ve liselerde sınıf rehber öğretmenleri tarafından her yıl öğrencilerin eğitim durumları, davranışları ile okula uyum konularının konuşulması ve ortak bir paydada bazı kararların alınması için öğretmenlerce veli toplantıları yapılır. 

Veli toplantıları sırasında konuşulan konular ile belirlenen gündem maddeleri üzerinde alınan kararların tutanak haline getirilmesi ve öğretmenlerce okul müdürlüğüne imzalatılıp, arşivlenmesi esastır.

Bu toplantılar için gerek bizim hazırladığımız gerekse sitemize öğretmenlerce gönderilen tutanaklar aşağıda verilmiştir. Size uygun tutanağı indirip, kullanabilirsiniz.